Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 1. Udělujete tímto souhlas Mi3 s.r.o., se sídlem Keblice 25, Lovosice 2, 41002, IČ 26038889 zapsaná u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29032 (dále jen„Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • emailovou adresu
  • telefonní číslo
 2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem odpovědi na daný dotaz - jednorázového kontaktování a nabídky

3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 6 měsíců a to za účelem případné nutné následné komunikace.

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů.

 

5.Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu s žádostí o odstranění na info@tvujdesign.cz.

 

6.Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět
  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
  • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
  • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
  • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
  • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údaj